начало > в. Седмичен законник > 2018 > бр. 45, 10 - 16 декември 2018 г. > Облагане с данък върху недвижим имо...
в. Седмичен законник
бр. 45, 10 - 16 декември 2018 г.

Облагане с данък върху недвижим имот на поземлен имот

Отговаря Мариета ПЛОЧЕВА - данъчен консултант

   Физическо лице е извършило промяна на предназначението на земеделска земя за целите на строителство. Налице е осъществена процедура по регулация и е издадена Заповед за одобрен Подробен устройствен план (ПУП). Зоната, в която се намира имотът, е смес...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.