начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 1, 7 - 13 януари 2019 г. > Особености на счетоводното приключв...
в. Седмичен законник
бр. 1, 7 - 13 януари 2019 г.

Особености на счетоводното приключване на предприятията с нестопанска цел

Райна СТЕФАНОВА - регистриран одитор

   Юридическите лица с нестопанска цел (сдружения и фондации) са предприятия по смисъла на чл. 2, т. 2 от Закона за счетоводството (ЗСч). Особеностите на тяхното годишно счетоводно приключване се предопределят от два фактора: приложимата счетоводна база...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.