начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 1, 7 - 13 януари 2019 г. > Първоначално оценяване на ДМА, полу...
в. Седмичен законник
бр. 1, 7 - 13 януари 2019 г.

Първоначално оценяване на ДМА, получени в резултат на безвъзмездна сделка

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор

   Търговско дружество, регистрирано по ЗДДС, сключи 10-годишен договор за наем на язовир, собственост на общината. Язовирът е рибовъдно стопанство. По силата на този договор дружеството заплаща месечен наем, стопанисва язовира, като всички разходи по е...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.