начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 1, 7 - 13 януари 2019 г. > Право на ранно пенсиониране
в. Седмичен законник
бр. 1, 7 - 13 януари 2019 г.

Право на ранно пенсиониране

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

   Към момента имам необходимия трудов стаж, а през август 2019 г. навършвам и изискващата се възраст за пенсиониране с пълна пенсия. Мога ли да се пенсионирам от 01.01.2019 г.? Когато навърша изискващата се възраст, ще имам ли право да получавам пълната пенсия?

   Разпоредбата на чл. 68а от КСО дава право на осигурените лица, които имат изискващия се по чл. 68 от КСО осигурителен стаж, да се пенсионират до една година по-рано от изискващата се по чл. 68 от КСО възраст. Пенсията се отпуска от датата на заявлението в размер, изчислен по общия ред и намален с по 0,4% за всеки месец недостигаща възраст към момента на отпускането на пенсията. Пенсията се изплаща пожизнено в определения намален размер.Статия със свободен достъп