начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 1, Януари 2019 г. > Промени в Закона за данък върху доб...
сп. Български законник
бр. 1, Януари 2019 г.

Промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 1 януари 2019 г.

Мина ЯНКОВА – данъчен експерт

   В „Държавен вестник“, бр. 98 от 27.11.2018 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИДЗКПО), в който с § 57 са направени изменения и допълнения на Закона за данък върху добавената стойност.

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.