начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 1, Януари 2019 г. > Прилагане на МСФО 15 Приходи от дог...
сп. Български законник
бр. 1, Януари 2019 г.

Прилагане на МСФО 15 Приходи от договори с клиенти с обратна сила

Доц. д-р Росица ИВАНОВА, УНСС

   1. Постановка на въпроса
От 01.01.2018 г. предприятията, които прилагат за счетоводна база Международните счетоводни стандарти (МСС), следва да прилагат изискванията на новия Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 15 Приходи от дого...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.