начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 4, 28 ян. - 3 февруари 2019 г. > Промени в ЗКПО, в сила от 01.01.201...
в. Седмичен законник
бр. 4, 28 ян. - 3 февруари 2019 г.

Промени в ЗКПО, в сила от 01.01.2019 г.

Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

   Измененията и допълненията в данъчните закони, които влизат в в сила от 01.01.2019 г., са обн. в ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г., със Закона за изменение и допълнение на ЗКПО (ЗИДЗКПО). Промените в правилата за подоходното облагане на корпоративните печа...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.