начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 2, Февруари 2019 г. > Промени в ЗКПО, в сила от 01.01.201...
сп. Български законник
бр. 2, Февруари 2019 г.

Промени в ЗКПО, в сила от 01.01.2019 г.

Доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ – д.е.с., регистриран одитор

   Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), в сила от 01.01.2019 г., са публикувани в ДВ. бр. 98 от 27 ноември 2018 г. Освен това са публикувани редакционни промени, във връзка с други закони в ДВ, бр. 102 от 11 декември 2018 г., ...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.