начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 6, 11 - 17 февруари 2019 г. > Новите промени в Закона за акцизите...
в. Седмичен законник
бр. 6, 11 - 17 февруари 2019 г.

Новите промени в Закона за акцизите и данъчните складове

Доц. д-р Любка ЦЕНОВА - адвокат по данъчни дела, преподавател във ВУЗФ

   Новите промени в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) имат за цел прецизиране на разпоредбите на закона и улесняване на практическото му приложение от компетентните органи. Измененията са публикувани в ДВ, бр. 98 от 27 ноември 2018 г., и в ...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.