начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 6, 16 - 31 март 2019 г. > Годишна данъчна декларация по ЗКПО
в. Главен счетоводител
бр. 6, 16 - 31 март 2019 г.

Годишна данъчна декларация по ЗКПО

Димитрина Захаринова, регистриран одитор

   Във в. "Труд" Димитрина Захаринова, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Трябва ли юридическо лице с нестопанска цел да подаде годишна данъчна декларация по чл. 92 от Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за 2018 г.?
С...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.