начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 4, Април 2019 г. > Социално-икономическата подкрепа за...
сп. Български законник
бр. 4, Април 2019 г.

Социално-икономическата подкрепа за хората с увреждания според Закона за хората с увреждания

Нина МАНОЛОВА – адвокат

   В брой 105 на „Държавен вестник“ от 18.12.2018 г. е обнародван Законът за хората с увреждания (ЗХУ). С § 2 от преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на този закон е отменен Законът за интеграция на хората с уврежания (ЗИХУ). До отмяната му ЗИХУ...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.