начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 4, Април 2019 г. > Инвестиционният посредник като орга...
сп. Български законник
бр. 4, Април 2019 г.

Инвестиционният посредник като организатор на системи за търговия по новия Закон за пазарите на финансови инструменти

Велко ДЖИЛИЗОВ – юрист

   За разлика от отменения закон новият Закон за пазарите на финансови инструменти (обн., ДВ, бр. 15 от 16.02.2018 г.), в сила от деня на обнародването му - 16.02.2018 г., с изключение на разпоредбите на чл. 222, ал. 1 - 3 ЗПФИ относно доставчиците на к...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.