начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 4, Април 2019 г. > Определяне на нетна реализируема ст...
сп. Български законник
бр. 4, Април 2019 г.

Определяне на нетна реализируема стойност на материални запаси

Отговаря Христо ДОСЕВ – д.е.с.

   Въпрос: При наличие на значителна обезценка на МЗ (следствие на повреда) до тяхната реализуема стойност към датата на изготвяне на финансовия отчет налага ли се оценката да бъде изготвена от независим оценител? Възможно ли е предприятието само да пре...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.