начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 5, Май 2019 г. > Промени в Закона за счетоводството,...
сп. Български законник
бр. 5, Май 2019 г.

Промени в Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2019 г.

Доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ – д.е.с., рег. одитор

   Промените в Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2019 г., са публикувани в ДВ, бр. 98 от 27 ноември 2018 г. Те се отнасят за изискванията, свързани с независимия финансов одит, поставяне на печат във финансовите отчети, публикуване на финансовит...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.