начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 5, Май 2019 г. > Разпределяне на дивидентите в друже...
сп. Български законник
бр. 5, Май 2019 г.

Разпределяне на дивидентите в дружествата с ограничена отговорност

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор

   Въпрос: Допустимо ли е общото събрание на ООД да вземе решение за разпределяне на дивиденти на съдружниците така, че дивидентите да не съответстват на дяловото участие? Пример: двама съдружници с по 50% дялово участие вземат решение да разпределят на...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
сп. Български законник
бр. 5, Май 2019 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис