начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 5, Май 2019 г. > Разпределяне на дивидентите в друже...
сп. Български законник
бр. 5, Май 2019 г.

Разпределяне на дивидентите в дружествата с ограничена отговорност

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор

   Въпрос: Допустимо ли е общото събрание на ООД да вземе решение за разпределяне на дивиденти на съдружниците така, че дивидентите да не съответстват на дяловото участие? Пример: двама съдружници с по 50% дялово участие вземат решение да разпределят на...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.