начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 19, 13 - 19 май 2019 г. > Пенсионеритe не дължат здравни внос...
в. Седмичен законник
бр. 19, 13 - 19 май 2019 г.

Пенсионеритe не дължат здравни вноски

Отговаря: Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

   Пенсионер съм и давам под наем апартамент през летния сезон. В ГДД по чл. 50 трябва ли да правя изравняване на здравното осигуряване?

   Пенсионерите, получаващи доходи от наем, не дължат здравноосигурителни вноски върху тези доходи. Текстът в Приложение 4 на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), който изисква доходът от наем да се намали с дължимите здравноосигурителни вноски, не се отнася за пенсионерите, а за лицата по чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) (т.нар. безработни лица ), които имат задължение да внасят здравноосигурителни вноски за своя сметка, включително и върху доходите си от наем.Статия със свободен достъп