начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 19, 13 - 19 май 2019 г. > Осигуряване на чуждестранно физичес...
в. Седмичен законник
бр. 19, 13 - 19 май 2019 г.

Осигуряване на чуждестранно физическо лице, сключило договор за управление

Отговаря Аспасия ПЕТКОВА - експерт по осигуряване

   Предприятието ни има сключен договор за управление с чуждестранно физическо лице, гражданин на страна, която не е членка на ЕС.
Лицето няма адрес или офис на територията на Република България и осъществява дейността по управление от територията...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.