начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 6, Юни 2019 г. > Няма пречка собственикът на ЕООД да...
сп. Български законник
бр. 6, Юни 2019 г.

Няма пречка собственикът на ЕООД да полага личен труд в него извън задълженията си по управление на дружеството

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

   Въпрос: Какви са вариантите за получаване на месечно възнаграждение за извършена работа от собственик на ЕООД и съдружници в ООД, които осъществяват дейността само със собствен труд? Осигуряват се като самоосигуряващи се лица.

   Отговор: Няма пречка собственикът на ЕООД да полага личен труд в него извън задълженията си по управление на дружеството. Сам със себе си той не може да сключи трудов договор, а ще се облага и осигурява като самоосигуряващо се лице. В такъв случай той ще получава доход като собственик плюс възнаграждение за положения личен труд, което може да се получава на определени периоди, в това число и месечно. Тези доходи подлежат на данъчно облагане по отделен ред за собственик на ЕООД и за положения личен труд в дружеството. Осигуряването също се извършва по съответните доходи, но общо не повече от максималния осигурителен доход по Закона за бюджета на ДОО, определен за съответната година.

   За съдружниците в ООД нещата са по-различни. Един от тях трябва да се регистрира като управител на дружеството, който отделно от това може да полага личен труд като самоосигуряващо се лице. За двата си вида доходи управителят дължи съответните данъци и осигурителни вноски.
В качеството си на управител същият може да сключи с другите съдружници трудови договори по Кодекса на труда или граждански договори по Закона за задълженията и договорите. Съдружниците дължат данъци и осигурителни вноски върху доходите си като съдружници в ООД и за доходите си по съответните договори.Статия със свободен достъп