начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 27, 8 - 14 юли 2019 г. > ЗДДС и извършването на непарична вн...
в. Седмичен законник
бр. 27, 8 - 14 юли 2019 г.

ЗДДС и извършването на непарична вноска в търговско дружество

Отговаря Ганка ПЕТРОВА - гл. експерт по приходите в НАП

   Дружество е извършило непарична вноска в капитала на друго дружество. Предмет на непаричната вноска е недвижим имот - сграда, за която апортиращото дружество е приспаднало данъчен кредит при придобиването й. Непосредствено след апорта дружеството е п...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.