начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 7, Юли 2019 г. > Нов модел на счетоводно отчитане на...
сп. Български законник
бр. 7, Юли 2019 г.

Нов модел на счетоводно отчитане на договорите за консигнация, породено от промените в ЗДДС

Христо ДОСЕВ – д.е.с., регистриран одитор

   Обикновено промените, свързани с текущото счетоводно отчитане по дадени сделки и стопански процеси, се налагат в резултат на промяна в приложимото счетоводно законодателство. Настоящият материал ще направи едно изключение, тъй като промяната в счетов...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
сп. Български законник
бр. 7, Юли 2019 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис