начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 28, 15 - 21 юли 2019 г. > Консолидиран финансов отчет
в. Седмичен законник
бр. 28, 15 - 21 юли 2019 г.

Консолидиран финансов отчет

Отговаря Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор

   Дружество майка е акционерно дружество холдинг. В групата са включени още 5 свързани дружества. Показателите на всички дружества ли участват за определяне на категорията от група предприятия, или има значение от свързаността? Ако следва да се изготвя...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.