Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 28, 15 - 21 юли 2019 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 28, 15 - 21 юли 2019 г.
Законодателство

Предварителните правни закрили при уволнение

С оглед защитата на няколко категории работници и служители, които се намират в по-неблагоприятно положение спрямо колегите си, в чл. 333 от КТ е предвидена предварителна закрила при прекратяването на трудовите им договори в няколко случая, в които п...

Народно събрание

Парламентът намали партийната субсидия от 11 лева на 1 лев за получен действителен глас

Парламентът намали партийната субсидия от 11 лева на 1 лев за получен действителен глас. Това стана с приемането на второ четене на промените в Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. Партиите ще могат да получават дарения от юрид...

Парламентът прие на второ четене и промени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол, които целят да бъдат отразени направени промени във фирмените наименования на “ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД, София, и на Многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация “ВИТА” ЕООД, Велинград

Парламентът прие на второ четене и промени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол, които целят да бъдат отразени направени промени във фирмените наименования на “ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ” ЕАД, София, и на Многопрофилна болница за продължително...

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за водите, свързани със собствеността на язовирите

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за водите, свързани със собствеността на язовирите. Законопроектът има за цел да отстрани констатираните противоречия в практиката по прилагането на последните изменения и допълнения в Закона за водит...

Министерски съвет

Правителството прие Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност

Правителството прие Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност. По този начин се усъвършенства нормативната база в областта на мрежовата и информационната сигурност съгласно Закона за киберсигурност. В наредбата са дефинир...

Правителството прие Постановление за изменение на за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Правителството прие Постановление за изменение на за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет. Промените на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове нал...

Държавен вестник

ДВ, бр. 53 от 5.7.2019 г.

Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги. Президентът на Републиката издаде: 1. Указ № 151 за награждаване на Христо Георгиев Мирянов с медал “За заслуга”. 2. Указ № 152 за награждаване на акад. Чавдар Ст...

ДВ, бр. 54 от 9.7.2019 г.

Правителството прие: 1. Постановление № 165 от 3 юли 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2019 г. за осъществяване на спешна дезинсекционна кампания по поречието на река Дунав....

ДВ, бр. 55 от 12.7.2019 г.

Народното събрание прие Закон за ратифициране на Споразумението между Министерството на туризма на Република България и Световната организация по туризъм към ООН за провеждането на Втория Международен конгрес на световните цивилизации и историческите...

Въпроси и отговори

Внос на стока от държава, установена извън ЕС

Дружество, регистрирано по ЗДДС в България, прави внос на сглобяеми къщи от Руската федерация и ги изнася за страни от ЕС. В конкретния случай къщата се изпраща от Русия, без да минава през България. В Полша пратката ще бъде освободена от упълномощ...

Изготвяне на краен ликвидационен баланс

Попълват ли се данни в колонката за “предходна година” в изготвяния краен ликвидационен баланс? На поставения кратък въпрос може също да се даде и кратък отговор. Но самото запитване подсказва, че то е породено от някои непълноти и неясноти в действ...

Издаване на Фактура за авансово плащане при тристранни операции

Фирмата ни купува стоки от Полша и ги продава в Словакия. Стоката не идва в България, а се транспортира от Полша за Словакия. И трите фирми са регистрирани по ДДС в съответните държави - членки на ЕС (тристранна операция). Преди да се продаде стоката...

Изкупуване на дружество

Дружество “Х” (ЕООД) апортира свой актив на стойност 1 млн. лв. в капитала на друго ЕООД. Дружество “У”, в което е извършен апортът, увеличава капитала си с този 1 млн. Дружество “Х” става съсобственик на дружествени дялове в дружество “У”, което впо...

Консолидиран финансов отчет

Дружество майка е акционерно дружество холдинг. В групата са включени още 5 свързани дружества. Показателите на всички дружества ли участват за определяне на категорията от група предприятия, или има значение от свързаността? Ако следва да се изготвя...

Коригиране на нефундаментална грешка

Извърших корекция на Д 1 и 6 по предписание на НОИ, не е отбелязан болничен лист като продължение и съответно са изчислени три дни за работодателя. Дотук всичко е отразено правилно в НОИ и НАП, но лошото е, че касае 2017 година и сега се видяха надвн...

Обезщетението за трудова злополука зависи от вината на работника

Във фирмата, на която съм управител, се случи авария, при която пострада работник. Сега той иска да му платим обезщетение, въпреки че аварията стана по негова вина - в резултат на поредното нарушаване на инструкцията за работа, която той системно не ...

Прехвърляне на имот

Фирма ЕТ изгради недвижим имот по стопански начин през 2019 г. Ползван е данъчен кредит за сумата от 190 хил. лв., пазарна оценка на лицензиран оценител е 133 хил. лв. Собственикът на фирмата иска да прехвърли имота на сина си. Като свързани лица ще ...

Справочник

Въвеждат се нови образци на документи за изплащане на парични обезщетения и помощи

Национален осигурителен институт Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че от 1 юли 2019 г. влизат в сила измененията и допълненията в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО) по отношен...

Избор за облагане с данък върху разходите на разходите в натура, свързани с използване на служебни активи за лични нужди

Национална агенция по приходите I. ИЗБОР ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ С разпоредбата на чл. 24, ал. 3 от ЗДДФЛ е дадено право на работодателите да изберат да облагат с данък върху разходите по чл. 204, ал. 1, т. 4 от ЗКПО доходите в натура, п...

Промяна в правилата за издаване на медицински удостоверения в Полша

Национален осигурителен институт Промяна в правилата за издаване на медицински удостоверения в Полша В съответствие с полското законодателство медицинските удостоверения са доказателство за временна неработоспособност поради болест или необходимост ...

Специфичен данъчен режим при преместване на седалището на европейско дружество

Национална агенция по приходите I. ОБХВАТ Съгласно чл.152 от ЗКПО преместване на седалището на европейско дружество (ЕД) или европейско кооперативно сдружение (ЕКС) е операция, при която: 1.1. Преместване на седалище от България в друга държава член...

Справочна информация бр. 28/2019

Централни валутни курсове за периода 04.07. - 11.07.2019 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия м...