начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 29, 22 - 28 юли 2019 г. > По-съществените изменения и допълне...
в. Седмичен законник
бр. 29, 22 - 28 юли 2019 г.

По-съществените изменения и допълнения на Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия

Милена КИРИЛОВА - юрист

   В настоящото изложение ще разгледаме измененията, направени в Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия. В ДВ, бр. 46 от 11.06. 2019 г., е обнародвано Постановление № 144 на Министерския съвет от 7.06.2019 г., с ко...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.