начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 29, 22 - 28 юли 2019 г. > Счетоводно отчитане на земеделска п...
в. Седмичен законник
бр. 29, 22 - 28 юли 2019 г.

Счетоводно отчитане на земеделска продукция

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с., регистриран одитор

   Земеделски производител произвежда ябълки. Ябълките, които са добити и продадени през 2018 г., са заприходени по справедлива стойност. След тяхното заприходяване в сметка 611 Аналитичност ябълки - 2018 има дебитно салдо от 386 хил. лв. Отделно има на...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Седмичен законник
бр. 29, 22 - 28 юли 2019 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис