начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 30, 29 юли - 4 август 2019 г. > Прекратяване на трудово правоотноше...
в. Седмичен законник
бр. 30, 29 юли - 4 август 2019 г.

Прекратяване на трудово правоотношение на учителите при пенсиониране

Мариана ВАСИЛЕВА - юрист в АМС

   Съгласно чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда (КТ) работодателят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работника или служителя в сроковете по чл. 326, ал. 2 *1 при придобиване право на пенсия за осигурителен ста...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.