начало > в. Главен счетоводител > 2019 > бр. 14, 16 - 31 юли 2019 г. > Освобождаване от длъжност на магист...
в. Главен счетоводител
бр. 14, 16 - 31 юли 2019 г.

Освобождаване от длъжност на магистрат, при трайна фактическа невъзможност за изпълнение на задълженията си за повече от една година

експерти от МТСП

   В сайта на МТСП експерти от Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд" отговарят на въпроса: Определяните от СТМ по КТ чл. 286, ЗБУТ и Наредба 3, периодични медицински прегледи (типов формуляр за годност и представян...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.