начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 8, Август 2019 г. > Задължение за попълване на Таблица ...
сп. Български законник
бр. 8, Август 2019 г.

Задължение за попълване на Таблица 1 от годишната данъчна декларация по чл. 50, ал. 1 от ЗДДФЛ

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

   Въпрос: Физическо лице е ЕТ. Помещение, което е съпружеска собственост, се отдава под наем. Полученият наем се превежда по банков път пропорционална на двамата съпрузи. Върху получения наем е удържан и внесен авансово данък и е подадена декларация по...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.