начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 31, 2 - 8 септември 2019 г. > Облагане по ЗДДФЛ на дохода от наем...
в. Седмичен законник
бр. 31, 2 - 8 септември 2019 г.

Облагане по ЗДДФЛ на дохода от наем на имот, който е съпружеска имуществена общност

Отговаря Лорета ЦВЕТКОВА - данъчен експерт в НАП

   Сключен е договор за наем на имот, който е семейна собственост, като страна по договора е съпругата. Кой подава декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ: сумата за едното ФЛ в СИО е 300 лв. Правят ли се удръжки 10% (след нормативно приспаднати разходи) и за дру...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.