начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 31, 2 - 8 септември 2019 г. > Отчитане на плащания между фирми
в. Седмичен законник
бр. 31, 2 - 8 септември 2019 г.

Отчитане на плащания между фирми

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор

   Фирма А плаща задължения по доставни фактури на фирма Б поради блокирана сметка на фирма Б. Как би следвало да осчетоводя плащанията по банков пък във фирма А и как би трябвало да закрия платените фактури във фирма Б? Необходимо ли е да се прави няка...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.