начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 31, 2 - 8 септември 2019 г. > Сделки в чужда валута
в. Седмичен законник
бр. 31, 2 - 8 септември 2019 г.

Сделки в чужда валута

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор

   Получих фактура за заредено гориво от директора в динари, платена в брой. Трябва ли да водя каса във валута с аналитичност динари и да имам курсова разлика между ку­рса на БНБ за динар за деня и курса, по който е платил фактурата, и да правя преоценк...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.