начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 32, 9 - 15 септември 2019 г. > Първоначална оценка на ДМА, получен...
в. Седмичен законник
бр. 32, 9 - 15 септември 2019 г.

Първоначална оценка на ДМА, получен в резултат на апортна вноска

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с.

   Дружество А апортира в дружество Б недвижим имот (сграда на етап груб строеж, със сключен предварителен договор за продажба) през 2015 година. В същата година дружество А продава дяловете си в дружество Б. Към датата на апорта дружество А е издало ав...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.