начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 32, 9 - 15 септември 2019 г. > Първоначална оценка на ДМА, получен...
в. Седмичен законник
бр. 32, 9 - 15 септември 2019 г.

Първоначална оценка на ДМА, получен в резултат на апортна вноска

Отговаря Христо ДОСЕВ - д.е.с.

   Дружество А апортира в дружество Б недвижим имот (сграда на етап груб строеж, със сключен предварителен договор за продажба) през 2015 година. В същата година дружество А продава дяловете си в дружество Б. Към датата на апорта дружество А е издало ав...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
в. Седмичен законник
бр. 32, 9 - 15 септември 2019 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис