начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 9, Септември 2019 г. > Регистриране и отчитане на суми, въ...
сп. Български законник
бр. 9, Септември 2019 г.

Регистриране и отчитане на суми, въвеждани или извеждани от касата извън случаите на продажби

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

   Въпрос: Фирма, нерегистрирана по ДДС, отчита продажби на дребно в търговски обект. На 10.06 има отчетени 1050 лв., като същия ден е изплатена заплата 600 лв. и е платена фактура за ел. енергия 150 лв. Трябва ли тези суми да бъдат маркирани в касовия апарат като служебно изведени, или да бъдат описани само в касовата книга като служебно изведени?

   Отговор: По правило сумата, с която обектът започва работа сутрин, се въвежда в касовия апарат, като по Наредба Н-18/2006 тази сума трябва да е толкова голяма, че да може да се развали най-голямата банкнота в обращение. Сумите, които текущо през работния ден се взимат от касата за различни цели, се извеждат от касовия апарат, така че касовата наличност да съвпада с тази по апарата,
Правилата за регистриране и отчитане на суми, въвеждани или извеждани от касата извън случаите на продажби, са регламентирани с чл. 33 на наредба Н-18/2006. Съгласно чл. 33, ал. 1 на наредбата всяка промяна на касовата наличност (начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата) извън случаите на продажби се регистрира във фискалното устройство чрез операциите „служебно въведени“ или „служебно изведени“ суми. На основание ал. 2 на същия член от наредбата, когато ползваното устройство не притежава такава функция, всяка промяна на касовата наличност (начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата) се отразява в книгата за дневните финансови отчети в момента на извършването й с точност до минута.Статия със свободен достъп