начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 36, 7 - 13 октомври 2019 г. > Признаване на разходи за амортизаци...
в. Седмичен законник
бр. 36, 7 - 13 октомври 2019 г.

Признаване на разходи за амортизация и разходи за лихви

Отговаря доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ - регистриран одитор

   Българско дружество прилага МСФО 16 за отчитане на наем на офис помещение.
Начислените разходи за амортизация и разходи за лихви признават ли се за данъчни цели по ЗКПО в годината на начисляване? Ако не се признават - това временни или постоянн...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.