начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 36, 7 - 13 октомври 2019 г. > Задължението за назначаване на хора...
в. Седмичен законник
бр. 36, 7 - 13 октомври 2019 г.

Задължението за назначаване на хора с трайни увреждания

Отговаря доц. д-р Андрей Александров

   Във връзка със Закона за хората с увреждания (чл. 38, ал. 1, т. 1) имаме незапълнена квота за едно лице. На 01.07.2019 г. входирахме в Агенцията по заетостта уведомление по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ и чл. 22 от ППЗХУ за едно работно място, за длъжност “Ми...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.