начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 10, Октомври 2019 г. > Нови правила в ДОПК
сп. Български законник
бр. 10, Октомври 2019 г.

Нови правила в ДОПК

Доц. д-р Любка ЦЕНОВА – преподавател във ВУЗФ, адвокат от САК

   В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) са направени промени, обнародвани в ДВ, бр. 64 от 13 август 2019 г., които влизат в сила от 13 август 2019 г. Изключенията ще бъдат посочени в текста.
Направените законодателни изменения в ДОПК ...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.