начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 10, Октомври 2019 г. > Облагане доходите на физическите ли...
сп. Български законник
бр. 10, Октомври 2019 г.

Облагане доходите на физическите лица - земеделски стопани

Лорета ЦВЕТКОВА – данъчен експерт в НАП

   Законът за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) съдържа някои специфични правила, касаещи облагането на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон (ТЗ), но извършват селскостопанска дейност1. Коректното им пр...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.