начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 10, Октомври 2019 г. > По-важните промени в Наредба № 3 от...
сп. Български законник
бр. 10, Октомври 2019 г.

По-важните промени в Наредба № 3 от 2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти

Милена КИРИЛОВА – юрист

   В настоящото изложение ще разгледаме измененията и допълненията на Наредба № 3 от 2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти (ДВ, бр. 37 от 2018 г.), приети ...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.