начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 10, Октомври 2019 г. > Регистрация по ЗДДС на ЕООД
сп. Български законник
бр. 10, Октомври 2019 г.

Регистрация по ЗДДС на ЕООД

Отговаря Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

   Въпрос: Физическото лице има ЕТ и ЕООД с еднакъв предмет на дейност и фирмите не са регистрирани по ДДС. ЕТ работи до 30.04.2019 г. и спира дейността си. А от 01.05.2019 г. започва да работи ЕООД. Има ли законово основание, ако облагаемият общ оборот от двете фирми надхвърли 50 000 лв. за последните дванадесет месеца, да се направи задължителна регистрация по ЗДДС?

   Отговор: Не, няма такова основание, тъй като двете фирми са два различни правни субекти, т.е. две различни данъчно задължени лица, независимо от това, че са собственост на едно и също физическо лице. Това произтича от обстоятелството, че докато ЕООД-то е правен субект, различен от физическото лице - негов едноличен собственик, то с регистрирането на предприятие на ЕТ не възниква нов правен субект, различен от физическото лице. В резултат на това всяко едно от тези две данъчно задължени лица формира самостоятелен облагаем оборот за целите на задължителната регистрация.Статия със свободен достъп