начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 37, 14 - 20 октомври 2019 г. > Трудов стаж за времето на отпуск за...
в. Седмичен законник
бр. 37, 14 - 20 октомври 2019 г.

Трудов стаж за времето на отпуск за отглеждане на малко дете

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

   Учителка с трудов стаж 5 години ползва отпуски за отглеждане на дете до навършване на две годишна възраст. Какъв клас да й се начисли при завръщане на работа след отпуските - 5 или 7 години?

   Допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит се изчислява според придобития трудов стаж. Платените отпуски за отглеждане на дете се зачитат за трудов стаж на основание чл. 352, ал. 1, т. 2 от КТ. Поради това времето на ползваните отпуски за бременност и раждане и за отглеждане на малко дете се отчита при изчисляване на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит на служителката.Статия със свободен достъп