начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 40, 4 - 10 ноември 2019 г. > Изготвяне на приложенията към годиш...
в. Седмичен законник
бр. 40, 4 - 10 ноември 2019 г.

Изготвяне на приложенията към годишния финансов отчет

Христо ДОСЕВ - регистриран одитор

   Годишен доклад за дейността
По реда на чл. 39 от Закона за счетоводството предприятията изготвят и годишен доклад за дейността, който представлява обективен преглед, даващ информация за вярното и честно развитие и резултатите от дейността на пр...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.