начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 11, Ноември 2019 г. > Пощенски парични преводи
сп. Български законник
бр. 11, Ноември 2019 г.

Пощенски парични преводи

Велко ДЖИЛИЗОВ – юрист

   С последните изменения и допълнения на Закона за пощенските услуги (ЗПУ), обнародвани в ДВ, бр. 53 от 05.07.2019 г., и влезли в сила считано от 09.07.2019 г., се въвежда нова легална дефиниция на пощенските парични преводи. По силата на § 1, т. 9 ЗПУ...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.