начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 12, Декември 2019 г. > Още за рентата в земеделието
сп. Български законник
бр. 12, Декември 2019 г.

Още за рентата в земеделието

Султана БЪЛГАРЕНСКА – регистриран одитор

   За да осъществяват своята дейност, всички земеделски производители, регистрирани по Наредба 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (загл. изм. – ДВ, бр. 31 от 2015 г., в сила от 28.04.2019 година, с после...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.