начало > сп. Български законник > 2019 > бр. 12, Декември 2019 г. > Лице, установено на територията на ...
сп. Български законник
бр. 12, Декември 2019 г.

Лице, установено на територията на страната за целите на ЗДДС

Лиляна ПАНЕВА – данъчен консултант

   Това дали дадено лице се приема или не за данъчно задължено лице, установено на територията на страната, има съществено значение за целите на облагането с ДДС. Нещо повече, предвид реда за определяне на режима за облагане на доставките на услуги, мес...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.