Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
начало > в. Седмичен законник > 2019 > бр. 45, 9 - 15 декември 2019 г. > Зачитане на трудов стаж при изпълне...
в. Седмичен законник
бр. 45, 9 - 15 декември 2019 г.

Зачитане на трудов стаж при изпълнение на граждански договор

Отговаря Гошо МУШКАРОВ - д-р по икономика

   Лице работи по трудов договор като счетоводител и едновременно по граждански договор с друг възложител. Осигурява се и по двата договора. Следва ли стажът, зачетен по гражданския договор, да се отчете при определяне на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит по трудовия договор?

   Допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се изплаща само по трудов договор. В съответствие с чл. 12, ал. 4, т. 2 от НСОРЗ при определяне на това възнаграждение се взема предвид и времето преди сключването на трудовия договор с конкретен работодател, през което самоосигуряващо се лице е упражнявало професия, която е същата или сходна с работата по сключения трудов договор и е било осигурено за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, общо заболяване и майчинство. Не е предвидена възможност при определяне на това възнаграждение по трудовия договор да се отчита и осигурителният стаж по чл. 4, ал. 3 от КСО, зачетен на самоосигуряващо се лице за изпълнението на граждански договор едновременно с работата по трудовия договор.Статия със свободен достъп