начало > сп. Български законник > 2020 > бр. 1, Януари 2020 г. > Промени в ЗКПО, влизащи в сила от 0...
сп. Български законник
бр. 1, Януари 2020 г.

Промени в ЗКПО, влизащи в сила от 01.01.2020 г.

Христо ДОСЕВ – д.е.с., регистриран одитор

   В ДВ, бр. 96 от 06.12.2019 година, е обнародван Законът за изменение и допълнение на ЗКПО. Промените в материалния данъчен закон са породени от необходимостта от въвеждане в националното данъчно законодателство на разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.