начало > сп. Български законник > 2020 > бр. 1, Януари 2020 г. > Практико-приложни аспекти при счето...
сп. Български законник
бр. 1, Януари 2020 г.

Практико-приложни аспекти при счетоводното отчитане и данъчното третиране на експлоатационните (оперативни) лизингови договори

Трифон РАХНЕВ – д.е.с., регистриран одитор

   I. СЧЕТОВОДНО ТРЕТИРАНЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ЛИЗИНГОВИ ДОГОВОРИ ПО СС 17 ЛИЗИНГ И МСФО 16 ЛИЗИНГ
Лизингът е вид финансова сделка, която представлява възмездно предоставяне на правото на временно ползване на движимо или недвижимо имущество.
В г...

 
Този материал е достъпен за абонатите на
сп. Български законник
бр. 1, Януари 2020 г.

Ако вече сте наш абонат, моля,
въведете Вашата парола за достъп:


За да четете този и всички останали наши материали,
разгледайте вариантите ни за
АБОНАМЕНТ

Български
законник


Седмичен
законник


Главен
счетоводител


Експертис