начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 3, 20 - 26 януари 2020 г. > Отчитане на продажбите при плащания...
в. Седмичен законник
бр. 3, 20 - 26 януари 2020 г.

Отчитане на продажбите при плащания по банков път

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

   Фирма, която се занимава основно с изграждане на въздуховодни и отоплителни инсталации, издава фактури от книжен кочан и основно плащането е по банков път. Инцидентно прави дребни услуги, които до този момент се заплащаха в брой, като плащането ставаше чрез касов апарат.
След въвеждането на СУПТО възможно ли е всички услуги, извършвани от фирмата, да бъдат заплащани по банков път и фирмата да не бъде задължена да променя касовия си апарат и да бъде включена в системата СУПТО?

   При положение че всички плащания, които получава фирмата, се извършват по банков път, тя не е задължена да въвежда СУПТО. По силата на чл. 3, ал. 1 от Наредба Н-18 тя не е длъжна да регистрира и отчита извършваните от нея продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД, когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.
В този смисъл при получаване на плащания по банков път фирмата няма да е задължена да регистрира и отчита продажбите си чрез СУПТО и когато получава плащанията си чрез лицензираните пощенски оператори, какъвто е например “Изипей”.

   За ваше улеснение списък на лицензираните оператори може да бъде намерен на http://crc.bg:8080/ords/f?p=923:1: 8919920782126237, а информация относно актуалността на лицензите на доставчиците на такива услуги може да бъде намерена на официалната интернет страница на БНБ (www.bnb.bg), където е публикуван регистър на лицензираните платежни институции, както и за техните клонове и представители съгласно чл. 19, ал. 1 от ЗПУПС (за целта виж “Платежна инфраструктура”, “Платежен надзор”, “Регистри по ЗПУПС”); и на официалната интернет страница на Комисията на регулиране на съобщенията (КРС), където са публикувани водените от нея публични регистри (за целта виж “Публични регистри”, “Публични регистри по Закона за пощенските услуги”, “Публичен регистър на оператори, лицензирани за извършване на услугите по чл. 39 от Закона за пощенските услуги - ЗПУ”).Статия със свободен достъп