начало > в. Седмичен законник > 2020 > бр. 6, 10 - 16 февруари 2020 г. > Третиране по ЗКПО на приходи и разх...
в. Седмичен законник
бр. 6, 10 - 16 февруари 2020 г.

Третиране по ЗКПО на приходи и разходи от стопанска дейност на ЮЛНЦ

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

   Сдружение е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза. Сдружението е официален представител в Европейска асоциация и изпълнява функциите по организация на състезаниe в България и съпътстващите го кръгове и мероп...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.