начало > сп. Български законник > 2020 > бр. 3, Февруари 2020 г. > Промени в Закона за счетоводството,...
сп. Български законник
бр. 3, Февруари 2020 г.

Промени в Закона за счетоводството, влизащи в сила от 01.01.2020 г.

Христо ДОСЕВ – д.е.с., регистриран одитор

   С § 39 и § 40 от ПЗР на ЗИД на ЗКПО се правят съответните изменения и в Закона за счетоводството. Започваме с промяната на чл. 34, ал. 2, т. 7, свързана с приложимата счетоводна база. По силата на променения текст на въпросната норма МСФО е задължите...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.