начало > сп. Български законник > 2020 > бр. 3, Февруари 2020 г. > Счетоводно отчитане на междуфирмени...
сп. Български законник
бр. 3, Февруари 2020 г.

Счетоводно отчитане на междуфирмените кредити при прилагане на МСС като отчетна база

Доц. д-р Бойка БРЕЗОЕВА – д.е.с., регистриран одитор

   Казус: Въпросът ни е свързан с практическото прилагане в счетоводен и данъчен аспект на МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване и заменилия го МСФО 9 Финансови инструменти в частта му, засягаща безлихвените заеми и, приз­наването - данъч...

За да четете този материал, моля, въведете Вашата парола за достъп:

Ако не сте наш абонат, разгледайте вариантите за АБОНАМЕНТ.